06-20020651

info@aacvandervoorden.nl

Hellendoornse Weg 10 A

8148 RH Lemele

8:30 - 17:00

Maandag tot Vrijdag

Zelfstandigenaftrek en startersaftrek  

Zelfstandigenaftrek 2022 

Bent u ondernemer, voldoet u aan het urencriterium en hebt u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan is de zelfstandigenaftrek in 2022 een bedrag van € 6.310. In 2022 is het belastingvoordeel van de zelfstandigenaftrek beperkt. Het maximale tarief voor aftrek is 40%.  

De zelfstandigenaftrek bedraagt niet meer dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek. Deze beperking geldt niet als u in aanmerking komt voor de startersaftrek. 

Is uw winst te laag is om de zelfstandigenaftrek helemaal te verbruiken? Dan kunt u het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende 9 jaar. De winst moet in die jaren dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren. Het bedrag dat u kunt verrekenen, stellen wij vast met een beschikking. U vindt het bedrag van de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek op uw aanslagbiljet. 

Startersaftrek 

De zelfstandigenaftrek wordt verhoogd met een startersaftrek van € 2.123 in de volgende situatie: 

 • U was in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer. 
 • U paste in die periode niet meer dan 2 keer zelfstandigenaftrek toe. 

De zelfstandigenaftrek bedraagt niet meer dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek. Deze beperking geldt niet als u in aanmerking komt voor de startersaftrek. Als u in aanmerking komt voor de startersaftrek, hebt u recht op het volledige bedrag van de zelfstandigenaftrek. 

Afbouw tarief aftrekposten als u een hoog inkomen hebt 

Is uw inkomen in 2023 meer dan € 73.031? Dan geldt een lager tarief voor uw aftrekposten. Dat betekent dat u minder aftrek krijgt. 

Het percentage van de tariefsaanpassing is in 2023 12,57%. Door de aanpassing krijgt u in 2022 over al uw aftrekposten in de hoogste belastingschijf maximaal 36,93% belasting terug. Terwijl u zonder de tariefsaanpassing maximaal 49,50% belasting zou terugkrijgen. In 2022 was het percentage 40%. 

Het gaat om de volgende aftrekposten: 

 • Persoonsgebonden aftrek 
 • uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (waaronder betaalde partneralimentatie) 
 • weekenduitgaven voor gehandicapten 
 • scholingsuitgaven 
 • aftrekbare giften 
 • uitgaven voor specifieke zorgkosten 
 • restant persoonsgebonden 

Aftrek kosten eigen woning 

 • aftrekbare kosten van de restschuld na verkoop van de eigen woning 
 • hypotheekrenteaftrek 
 • Ondernemersfaciliteiten 
 • Zelfstandigenaftrek 
 • aftrek speur- en ontwikkelingswerk 
 • meewerkaftrek 
 • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid 
 • stakingsaftrek 
 • MKB-winstvrijstelling 
 • Overig 
 • vrijstelling voor ter beschikking stelling van bezittingen 

U krijgt jaarlijks minder aftrek 

 • Tot 2023 wordt jaarlijks het tarief van de aftrekposten verder verminderd. Vanaf 2023 is het tarief 36,93% (het werkelijke percentage kan dan iets afwijken).