Zelfstandigenaftrek en startersaftrek

Zelfstandigenaftrek en startersaftrek

Wanneer u een onderneming drijft en u voldoet aan het urencriterium, dan heeft u recht op zelfstandige aftrek. In 2012 is deze zelfstandige aftrek een norm bedrag geworden van 7.280 euro’s.

Dit bedrag verlaagd de belastbare winst van het bedrijf, voordat er belasting over betaald moet worden.

Als u net een onderneming begonnen bent, dan krijgt u een extra startersaftrek van 2.123 euro’s.

Voorwaarden die aan deze regeling gesteld worden zijn :

  1. Recht op zelfstandigenaftrek;
  2. In de voorafgaande jaren niet meer dan tweemaal zelfstandigenaftrek toegepast zijn;
  3. In de vijf voorafgaande jaren minimaal één jaar geen onderneming gehad hebben.

Wilt u meer weten over deze regeling en of uw bedrijf daar voor in aanmerking komt, neem dan contact met ons op.

Aangifte omzetbelasting

Elke ondernemer moet elk kwartaal aangifte omzetbelasting doen. Aspecten die daarbij een rol spelen zijn:

  • Welk percentage moet er berekend worden over de verrichtte diensten en goederen, nl. 21 %, 6 % of 0 % btw
  • Bij sommige diensten mag u de btw verleggen
  • Sommige diensten of goederen mag u het percentage van 0 % toepassen
  • Verkoop binnen en buiten Europese Unie
  • Inkoop binnen en buiten Europese Unie

Als u iets verkoopt binnen de Europese Unie ( EU) moet u eerst aangeven voor welk bedrag er verkocht is. In een aparte aangifte ( IntraCommunautaire Prestaties ) geeft u aan welk deel van het bedrag aan wie verkocht is. Daarom is het zeer belangrijk altijd te controleren of de aangeboden btw-nummer van de buitenlandse afnemer wel rechtsgeldig is. Tot slot willen ze graag weten waar u de goederen heeft aangeschaft resp. diensten heeft laten verrichten.

Zoals u ziet komen er meerdere aspecten bij een aangifte aanbod. Daarom is kennis van zaken van belang bij het verwerken van zulke informatie.