06-20020651

info@aacvandervoorden.nl

Hellendoornse Weg 10 A

8148 RH Lemele

8:30 - 17:00

Maandag tot Vrijdag

Regeling kleine ondernemers

Het doel van deze regeling is, dat als er weinig btw hoeft te worden afgedragen, dan mag u dat bedrag houden en optellen bij de winst. Wel worden er drie voorwaarden aan het toepassen van deze regeling gesteld :

  1. Uw bedrijf moet een eenmanszaak zijn of een vennootschap onder firma van natuurlijke personen;
  2. Na aftrek van de voorbelasting moet u minder dan 1.883 euro’s aan btw betalen;
  3. U voldoet aan de administratieve verplichtingen van uw administratie.

Wanneer u veel goederen uit een ander EU land heeft gekocht zonder btw, dan moet bij het bepalen van de vermindering wel de btw uitgerekend worden en afgetrokken van de af te dragen btw.

Wanneer het af te dragen bedrag minder is dan 1.345 euro’s, dan mag u het gehele bedrag houden.

Is het af te dragen bedrag minder dan 1.883 maar meer dan 1.345, dan moet u de volgende formule toepassen : 2,5 x (€ 1.883 – btw-bedrag)

Aan het einde van het jaar controleert ons kantoor voor elk bedrijf of zij recht hebben op deze regeling. Wilt u meer weten over deze regeling en of uw bedrijf daar voor in aanmerking komt, neem dan contact met ons op.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Wanneer een ondernemer goederen aanschaft waarbij de prijs exclusief btw hoger is dan 450 euro’s, dan moeten deze goederen op de balans geactiveerd worden. Elk jaar mag je dan 20 % van dat bedrag als afschrijvingskosten boeken. Na vijf jaar is het activa afgeschreven. Indien de ondernemer in een boekjaar meer investeert dan 2.300 euro’s, dan krijgt hij over het gehele bedrag 28 % kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Zeker voor startende ondernemers is het slim om met deze regeling rekening te houden.

Wilt u meer weten over deze regeling en of uw bedrijf daar voor in aanmerking komt, neem dan contact met ons op.