06-20020651

info@aacvandervoorden.nl

Hellendoornse Weg 10 A

8148 RH Lemele

8:30 - 17:00

Maandag tot Vrijdag

Meerwaarde van AAC van der Voorden 

Mijn bedrijf heeft z’n derde lustrum al gevierd en heeft in die periode veel kennis en ervaring opgebouwd. Wij kunnen u informeren over de verschillende regelingen die er voor de ondernemers gelden zoals die hier beschreven zijn. Wij werken met vaste prijzen, zodat u vooraf weet welke kosten u kunt verwachten van het uitbesteden van uw administratie. Onze locatie is Lemele en dat ligt midden van Overijssel waardoor wij iedereen van dienst kunnen zijn. Wij hebben geen bezwaar om naar u toe te komen. Door de jaren heen zijn wij bezig de informatie verder te digitaliseren. Wij gebruiken een speciaal aangifte programma, waarbij u via een link zelf de aangifte inkomstenbelasting en de omzetbelasting kan inzien en downloaden. Ook kan u via dit portaal vertrouwelijke gegevens aanleveren i.p.v. per mail.  

Starters 

Starters krijgen van ons een reductie van 25 % op het eerste boekjaar. Tevens krijgen ze van ons begeleiding in het proces om financieel verantwoordt de onderneming te leiden.