06-20020651

info@aacvandervoorden.nl

Hellendoornse Weg 10 A

8148 RH Lemele

8:30 - 17:00

Maandag tot Vrijdag

Kleine ondernemingsregeling

1. Kleineondernemingsregeling ( KOR ) 

De kleineondernemersregeling (KOR) is een vrijstelling voor de btw. U kunt gebruik maken van de KOR als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in één kalenderjaar hebt. De KOR is er voor natuurlijke personen (eenmanszaken), combinaties van natuurlijke personen (bijvoorbeeld een vof) en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s). 

Wat is de KOR? 

De KOR is een btw-vrijstelling. Als u voldoet aan de voorwaarden en kiest voor de KOR, hoeft u geen btw meer te berekenen aan uw klanten. Ook doet u geen btw-aangifte meer en kunt u geen btw meer terugvragen over uw kosten en investeringen. 

Meedoen met de KOR 

U kunt zich aanmelden voor de KOR met het formulier ‘Melding omzetbelasting kleineondernemersregeling’.   >> link naar de site belastingdienst mogelijk? 

Registratiedrempel 

U bent niet verplicht uw onderneming aan te melden voor de btw als u aan alle volgende voorwaarden voldoet: 

  • U bent niet verplicht om uw onderneming in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en u hebt dat ook niet gedaan. 
  • Uw omzet per kalenderjaar is maximaal € 1.800. 
  • U wilt btw die aan u in rekening is gebracht niet in aftrek brengen. 

Lees meer hierover op Registratiedrempel voor kleine ondernemers 

Wilt u meer weten over deze regeling en of uw bedrijf daar voor in aanmerking komt, neem dan contact met ons op. 

.