06-20020651

info@aacvandervoorden.nl

Hellendoornse Weg 10 A

8148 RH Lemele

8:30 - 17:00

Maandag tot Vrijdag

Intracommunautaire Prestaties ( ICP )

Wanneer u diensten of leveringen doet aan een ander land binnen de Europese Unie, dan krijgt u te maken met deze regeling. Belangrijk hierbij is dat u zelf controleert of de afnemer een geldig btw nummer heeft verstrekt. Dit kunt u zelf controleren door naar de volgende link te gaan: Controlleer btw nummer. Als het een geldig nummer is, dan vermeld u dat ook op de factuur en slaat de uitkomst op. Doel is, dat het BTW nummer op dat moment geldig was. U mag het btw tarief van 0 % hanteren voor de diensten en leveringen als u aan een andere ondernemer levert binnen de Europese unie. Op deze algemene regel zijn nog wel uitzonderingen die ik voor het overzicht buiten beschouwing heb gelaten.

Wanneer u per kwartaal aangifte omzetbelasting doet, dan moet u bij vraag 3 “Prestaties naar of in het buitenland” vermelden of het binnen of buiten de Europese unie gebeurd is. Wanneer het binnen de Europese unie is, dan het bedrag vermelden op de aangifte omzetbelasting. In een andere formulier te weten “Intracommunautaire prestaties” geeft u exact aan welk bedrag aan welke ondernemer is geleverd. Natuurlijk moet het totaal overeenstemming met het totale bedrag van de aangifte omzetbelasting.

Aan deze regeling zitten veel meer haken en ogen dan dat ik hier beschreven heb. Neem daarom altijd contact met ons bedrijf op, aangezien wij al ruime ervaring door de jaren heen hebben opgedaan.