06-20020651

info@aacvandervoorden.nl

Hellendoornse Weg 10 A

8148 RH Lemele

8:30 - 17:00

Maandag tot Vrijdag

Aangifte inkomstenbelasting 

Iedereen die werkt betaald inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Sinds een aantal jaren betalen we ook inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet ( ZvW). Bij werknemers in loondienst wordt dit vaak door de werkgever betaald en hoeft de werknemer alleen de loonbelasting erover te betalen. Ondernemers moeten deze premie over de belastbare winst uit onderneming zelf betalen. Het percentage van deze premie is lager dan voor werknemers en wel 5,43% tot een maximum van €66.956. 

In de aangifte inkomstenbelasting wordt rekening gehouden met specifieke omstandigheden die een rol kunnen spelen. Denk hierbij aan de hypotheekrente aftrek, persoonsgebonden uitgaven, giften en dividend belasting en vermogensbelasting boven de vrijgestelde norm tarief voor spaargeld. 

Bij ondernemers komen naast deze aspecten nog de onderdelen van de onderneming bij. Er moet een winst- en verliesrekening opgemaakt worden. Ook moet er een balans met activa en passiva posten vermeld worden. Tevens moet u aangeven hoeveel geld er gestort of onttrokken is aan de zaak. Tenslotte wordt in de aangifte zelf een vermogensvergelijking gedaan, waarbij de toename van dit vermogen hetzelfde moet zijn als de winst. U merk al dat zo’n aangifte lastiger is dan voor een particulier. Alleen daarom al is het verstandig om een boekhouder gelijk van het begin erbij te betrekken. Als ondernemer wordt u dan door uw boekhouder geïnformeerd over de fiscale regels die er gelden en welke voorwaarden daarbij gelden. 

Wilt u meer weten over deze regeling en of uw bedrijf daar voor in aanmerking komt, neem dan contact met ons op.